Felhasználási feltételek

 

Kedves Látogató! Üdvözöljük a fehervarhangja.hu honlapon!

A Fehérvári Programszervező Kft. elkötelezett a honlapot meglátogatók bizalmának megtartása iránt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumot, mivel a honlap használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek – Szabályzat – a Fehérvári Programszervező Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., cégjegyzékszám: Cg.07-09-025715, adószám: 25131370-2-07 képviseli: Juhász Zsófia ügyvezető) – a továbbiakban: Szolgáltató – által üzemeltetett fehervarhangja.hu honlapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 1. Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a fehervarhangja.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 1. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Honlap és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 1. Szolgáltatónak bármely, a fehervarhangja.hu-tól különböző honlapon található (pl. Facebook, Google, Instagram, Youtube stb.), a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott honlap keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

II. A szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja a Felhasználók tájékoztatása a Szolgáltatóról és a Szolgáltató programjairól, szolgáltatásairól, termékeiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó eseményekről, tevékenységekről, amelyek iránt a Felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak. A honlapon található információk, tájékoztató jellegűek nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk kizárólag a figyelem felhívása. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fehervarhangja.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

III. A szolgáltatás részletei

 1. Regisztráció
  A Felhasználó regisztrálhat a Fehérvár Hangja ének-zenei tehetségkutató versenyre történő jelentkezésre.
 1. Jelentkezés a Fehérvár Hangja ének-zenei tehetségkutató versenyre
  A jelentkezés a Felhasználó valós adatait tartalmazó regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím, telefonszám, jelszó megadása). A regisztrált Felhasználó a Fehérvár Hangja ének-zenei tehetségkutató verseny Részvételi szabályzatának elfogadásával, az abban foglalt feltételek teljesítésével jelentkezhet a tehetségkutatóra.
 1. Nyereményjáték
  A Szolgáltató által szervezett játékokra vonatkozó nyereményjáték szabályzat az adott nyereményjáték oldalán érhető el. A nem a Szolgáltató által szervezett játékok tekintetében a játékszabályzatot a játék szervezője teszi közzé és a játékért, illetve a nyereményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 1. Webtartalmak
  A honlapon a Szolgáltató rendszeresen közzétesz programokat, szolgáltatásokat és termékeket bemutató, a Felhasználók igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak, pontosabban a Szolgáltató programjaival, szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos híreket (szöveges- és média tartalmakat). Ezek a tartalmak minden esetben a programokkal, szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos releváns, valós adatokat, információkat tartalmazzák, közzétételükkel a Szolgáltató a Felhasználók hiteles és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.
 1. Ügyfélszolgálat
  A Szolgáltató törekszik a Felhasználók magas színvonalú tájékoztatására. Amennyiben a Felhasználóknak a honlappal és az azon közölt tartalmakkal kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a következő e-mail címen: info@fehervarhangja.hu.

 

IV. A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 1. A Szolgáltatás, valamint a honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

V. Felelősség

 1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 1. A honlap, a közzététel időpontjában elérhető információk aktuális és valós állapotát mutatja, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, ha változás történt a Szolgáltató termékeit illetően; tehát a termékek esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől.
 1. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 1. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 1. A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. A honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható honlapok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

VI. A szabályzat hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

 

VII. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési nyilatkozat rendelkezik.

Székesfehérvár, 2019. június 24.